Yêu cầu giải trình vụ NXB Giáo dục chi tiền cho Sở GD&ĐT TP HCM

17:41 08/12/2019
NXB Giáo dục Việt Nam và Sở GD&ĐT TP HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc chi tiền thù lao cho một số cán bộ Sở này.

Trả lời báo chí về việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chi tiền thù lao cho một số cán bộ Sở GD&ĐT TP HCM, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Theo quy định của Luật Xuất bản, việc liên kết với tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản (NXB).Vì vậy, Tổng Giám đốc (Giám đốc) NXB phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật. Nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng... bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, NXB Giáo dục Việt Nam và Sở GD&ĐT TP HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí đã nêu. Ngoài ra, để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, Dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đang đăng trên mạng xin ý kiến rộng rãi cũng đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng lựa chọn SGK”. 

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để đảm bảo đúng thực hiện pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch. Trước đó, UBND TP HCM cũng đã có văn bản khẩn yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo Sở này nhận thù lao của NXB Giáo dục được báo chí đăng tải.

H.Thanh