Trường đại học đầu tiên được kiểm định chất lượng theo chuẩn mới

09:27 06/04/2019
Sau một năm triển khai công tác kiểm định chất lượng, Trường ĐH Thủy Lợi vừa được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

Nhà trường là một trong những trường đầu tiên trong cả nước tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT đạt kết quả cao.

Trong quá trình kiểm định, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu trên 6.000 minh chứng, phỏng vấn 700 đối tượng, từ đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm từng bước nâng cao chất lượng.

Theo đó, trường Đại học Thuỷ lợi có 95.5% số tiêu chí đạt yêu cầu trong số 111 tiêu chí liên quan đến tất cả các mặt hoạt động của nhà trường, từ đảm bảo chất lượng về chiến lược, về hệ thống, về thực hiện chức năng cho đến kết quả hoạt động.

H.Thanh