Thí điểm xây dựng một số làng đại học quốc tế tại Việt Nam

10:41 24/01/2019
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học (ĐH) giai đoạn 2019-2025.


Đề án đặt ra mục tiêu 100% cơ sở giáo dục ĐH thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra, kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động; trên 35% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước hoặc nước ngoài, trong đó 100% chương trình đào tạo giáo viên ở tất cả các trình độ được kiểm định. 

Đáng chú ý, Đề án đưa mục tiêu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng trong số 100 trường đại học tốt nhất châu Á, 10 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 400 ĐH học tốt nhất châu Á, 4 cơ sở giáo dục ĐH được xếp hạng trong số 1.000 trường ĐH hàng đầu thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín. 

Thí điểm xây dựng một số làng ĐH quốc tế thu hút các cơ sở giáo dục ĐH có uy tín của nước ngoài tham gia đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

Hùng Quân