Tập huấn ứng viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6

09:12 19/07/2020
Ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức tập huấn cho gần 190 ứng viên Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6, theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.


Các ứng viên gồm nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, các giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học/hoạt động giáo dục cấp THCS có kinh nghiệm, uy tín. 

Tham dự chương trình, ứng viên một lần nữa được ban tổ chức cung cấp thông tin những điểm mới, điểm cần chú ý trong chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018, các vấn đề về dân tộc, chống định kiến giới trong sách giáo khoa. 

Đồng thời, ứng viên được giới thiệu cụ thể các chỉ báo trong thẩm định sách giáo khoa; hướng dẫn chi tiết một số nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; quy trình thẩm định; cách tổ chức và hoạt động của Hội đồng theo quy định trong Thông tư 33. 

Sau chương trình tập huấn, trên cơ sở thực tế và các điều kiện khác, Bộ GD&ĐT sẽ có quyết định chính thức việc thành lập các hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

HT