Siết chặt việc xét công nhận chức danh Giáo sư

Thứ Ba, 29/01/2019, 10:17
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo thông tư Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN), các Hội đồng Giáo sư ngành (HĐGSN), liên ngành và HĐGS cơ sở để lấy ý kiến rộng rãi từ xã hội. 

Một trong những điểm đáng chú ý của Dự thảo là siết chặt việc công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Cụ thể, Dự thảo đưa thêm điều khoản tăng cường công tác thanh, kiểm tra siết chặt việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS). 

Trong đó, Thanh tra Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ thanh tra, kiểm tra hoạt động xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của các Hội đồng; giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng quy định rõ tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm; xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, quy trình công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cũng có một số thay đổi so với quy định trước đó. 

Cụ thể, danh sách thành viên HĐGSNN/ HĐGSN và bản tóm tắt lý lịch khoa học của các thành viên sẽ được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐGSNN để mọi người được biết; ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS thì trong nhiệm kỳ đó không tham gia HĐGSN.

Hùng Quân
.
.
.