Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm về đạo đức nhà giáo

10:03 25/05/2018
Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi Chánh thanh tra các Sở GD&ĐT đề nghị tập trung thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo.


Để triển khai thực hiện Chỉ thị trên, thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị Chánh thanh tra các Sở GD&ĐT rà soát kế hoạch công tác thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra việc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, dân chủ trường học, phòng chống bạo lực học đường và trách nhiệm của Phòng Giáo dục, các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị. 

Đồng thời, đề nghị chánh thanh tra các Sở GD&ĐT đề xuất lập, duy trì hoạt động thường xuyên của đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh về các dấu hiệu sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ, về bạo lực học đường và các sai phạm khác. 

Tổ chức kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm được phản ánh và kịp thời báo cáo nhanh về thanh tra Bộ đối với các vụ việc nóng và kết quả xử lý.

H.T.