Kiến nghị các trường đại học tự chủ tuyển sinh

10:05 04/10/2018
Đó là một trong những nội dung thuộc văn bản kiến nghị vừa được Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh kiến nghị tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam, nhìn chung xã hội coi việc thi công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học/ cao đẳng là hai vấn đề riêng biệt, cho dù tốt nghiệp THPT là điều kiện để tuyển sinh đại học.

Việc thi công nhận tốt nghiệp THPT không chỉ là đánh giá kết quả học tập của người học ở giai đoạn giáo dục phổ thông mà còn giúp cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đánh giá chương trình giáo dục phổ thông 12 năm của quốc gia có căn cứ để định hướng phát triển tiếp. Tấm bằng công nhận tốt nghiệp THPT là hành trang để người sở hữu nó đến với những cơ sở giáo dục mới, các chương trình giáo dục đại học hoặc cơ hội việc làm kể cả của nước ngoài.

Từ trước đến nay, thi tốt nghiệp THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức cho cả nước, nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu trên, cần phát huy. Về tuyển sinh đại học được Luật Giáo dục đại học quy định tại Điều 34.

Theo đó, phương thức tuyển sinh là “thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển”; Cơ sở giáo dục đại học “tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”. Như vậy, việc có tổ chức chọn lọc hay không là tùy từng trường hợp và tùy từng cơ sở giáo dục đại học.

Cũng theo Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam, mới đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã bộc lộ sự gian lận trong quá trình tổ chức thi ở một số địa phương, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí đưa ra những đề nghị xem xét lại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Vệt Nam và nhiều người dân, nhà giáo dục, nhà khoa học luôn cho rằng: Kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết. Kỳ thi này cần được quản lý tốt ở tầm quốc gia cho đến cơ sở. Trong bối cảnh hiện nay, Nhà nước nên khẳng định kỳ thi kết thúc 12 năm giáo dục phổ thông và cấp bằng cho người dự thi (nếu đạt). 

Bộ GD&ĐT là cơ quan chỉ đạo chung, chuẩn bị đề thi chung, còn việc tổ chức thi, cấp bằng giao cho các sở GD&ĐT. Việc tuyển sinh đại học là việc của mỗi trường đại học, quy định như Điều 34 ở Luật Giáo dục đại học hiện hành là phù hợp.

Hùng Quân