Hà Nội cho học sinh lớp 12 “thi thử” tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến

Thứ Ba, 18/05/2021, 16:53
Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn) vào ngày 28, 29 và 30/5.


Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra khảo sát đối với lớp 12 THPT. 

Theo đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn) vào ngày 28, 29 và 30/5. 

Mỗi học sinh lớp 12 THPT dự kiểm tra 3 bài, trong đó, có 2 bài bắt buộc là Toán, Tiếng Anh, 1 bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội do học sinh tự chọn. Các bài kiểm tra đều thực hiện theo hình thức trắc nghiệm khách quan. 

Sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Hà Nội làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến tại Hệ thống học và thi trực tuyến (http://study.hanoi.edu.vn).

Đối với môn Ngữ văn và các môn ngoại ngữ khác (gồm tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn), Sở GD&ĐT Hà Nội giao thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra, khảo sát bảo đảm khách quan, phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT. 

Các trường rà soát và có các giải pháp đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có đủ phương tiện để tham gia khảo sát, đảm bảo cho tất cả các học sinh lớp 12 đều được tham tra khảo sát, dự kiểm tra.

H.Thanh
.
.
.