Hà Nội công bố số máy hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp

17:34 31/05/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã hoàn thành việc tổng hợp và công bố công khai tại cổng thông tin điện tử của ngành kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6) năm học 2017-2018 của 30 quận, huyện, thị xã.

Khi cần, phụ huynh truy cập vào địa chỉ http://hanoi.edu.vn hoặc tìm hiểu thông tin tại các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã.

Theo đó, phụ huynh học sinh có thể tham khảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên trang điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nhằm phục vụ công tác tuyển sinh, Sở đã công bố số máy hỗ trợ công tác tuyển sinh. Theo đó, mỗi phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã đều có 2 số máy và 1 địa chỉ email tiếp nhận thông tin liên quan. Phụ huynh học sinh nếu có băn khoăn, thắc mắc hoặc cần giải đáp các vấn đề về tuyển sinh đầu cấp có thể tra cứu số máy hoặc tìm địa chỉ email tại địa chỉ http://hanoi.edu.vn.

Ngoài ra, phụ huynh học sinh có thể gọi đến tổng đài hỗ trợ với ba số máy: 04.1081; 04.3211576704.38445566 để được giải đáp.                          

Hải Châu