Đề xuất tặng Huân chương Lao động cho học sinh đạt Huy chương vàng thế giới

07:29 06/10/2018
Đó là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Dự thảo Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế. 


Theo đó, Dự thảo Nghị định quy định học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc đoạt 2 Huy chương vàng thế giới trong kỳ thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật hoặc đoạt Huy chương vàng châu Á và Huy chương vàng thế giới đối với kỳ thi tay nghề được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Với những học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng thế giới sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Huân chương Lao động hạng Ba tặng cho học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng châu Á hoặc Huy chương bạc thế giới. Học sinh, sinh viên đoạt Huy chương vàng Đông Nam Á hoặc Huy chương bạc châu Á hoặc Huy chương đồng thế giới được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

Trong một năm học, học sinh, sinh viên đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi quốc tế thì được xét khen thưởng thành tích cao nhất. Bên cạnh đó, mức tiền thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải thế giới như sau: Huy chương vàng bằng 50 lần mức lương cơ sở; Huy chương bạc bằng 33 lần mức lương cơ sở; Huy chương đồng bằng 22 lần mức lương cơ sở.

Mức tiền thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải quốc gia: Giải Nhất bằng 4 lần mức lương cơ sở; Giải Nhì bằng 2,5 lần mức lương cơ sở; Giải Ba bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Thủ tục, hồ sơ xét khen thưởng thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

H.Thanh