Cấm học sinh, sinh viên bình luận không phù hợp trong lớp học trực tuyến

12:35 30/04/2020

Học sinh, sinh viên tuyệt đối không bình luận, đưa những thông tin có nội dung không liên quan đến bài học trên cửa sổ phần mềm hay các hành vi khác làm gián đoạn việc dạy học và ảnh hưởng tới lớp học trực tuyến.


Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các nhà trường yêu cầu tuân thủ các quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật có liên quan. Bộ GD&ĐT lưu ý giáo viên cần sử dụng các phần mềm dạy học, kiểm tra, đánh giá người học theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục; chịu trách nhiệm về nội dung bài giảng và các thông tin đưa lên lớp học trực tuyến; quản lý các tài khoản sử dụng của người học và kiểm tra, kiểm soát người học trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh và an toàn trong lớp học trực tuyến. 

Học sinh, sinh viên tham gia học trực tuyến phải chịu trách nhiệm bảo vệ tài khoản cá nhân; tuyệt đối không chia sẻ tài khoản và mật khẩu lớp học cho người khác. Khi phát hiện có người lạ tham gia lớp học hoặc phát hiện tình huống mất an ninh, an toàn trong dạy và học theo hình thức trực tuyến phải thông báo ngay cho giáo viên; tuyệt đối không bình luận, đưa những thông tin có nội dung không liên quan đến bài học trên cửa sổ phần mềm hay các hành vi khác làm gián đoạn việc dạy học và ảnh hưởng tới lớp học.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm ban hành nội quy lớp học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ sở giáo dục để việc dạy học theo hình thức trực tuyến bảo đảm chất lượng và an toàn.


H.Thanh