Đại học Y Dược Hải Phòng buộc thôi học 13 sinh viên

13:02 26/11/2017
Nguyên nhân là do không đáp ứng yêu cầu học tập của nhà trường, đặc biệt là với chuyên ngành đào tạo liên quan trực tiếp sức khỏe, tính mạng con người...

Xác nhận với phóng viên, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết nhà trường vừa ra quyết định xử lý học vụ đối với 187 sinh viên, trong đó phần lớn là các em đang theo học chuyên ngành y đa khoa hệ chính quy.

Theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng GS.TS Phạm Văn Thức ban hành, có 13 sinh viên buộc thôi học, 144 sinh viên bị đình chỉ học 1 năm học và 30 sinh viên bị cảnh báo mức 1 trong năm học 2016 – 2017.

Cụ thể trong số những sinh viên bị đình chỉ, thôi học đều đã có 2 lần thi, ở lần thi thứ nhất sinh viên không đủ điều kiện để qua môn thì sẽ được thi lại lần 2. 

Trong lần thi lại nếu sinh viên không qua được môn học thì phải học lại và điểm tổng kết cả năm học dưới 5,0 nhà trường sẽ đình chỉ học 1 năm. Còn nếu kết quả học tập của sinh viên trong nhiều kỳ quá kém sẽ buộc phải thôi học.

ĐH Y Dược Hải Phòng được đánh giá là cơ sở đào tạo chất lượng

Đối với những sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập mức 1 phải cải thiện kết quả học tập ở kỳ I năm học này. Riêng sinh viên bị đình chỉ học 1 năm sẽ tính từ năm học 2017 -2018, nhưng trong thời gian này sinh viên trả nợ các học phần chưa đạt. Đối với, sinh viên buộc thôi học phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã mượn của trường và bị xóa tên khỏi danh sách sinh viên từ năm học này.  

Đại diện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cũng lý giải, đối với chuyên ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Do đó, trong quá trình học, sinh viên không đáp ứng được yêu cầu học tập của nhà trường thì buộc phải có những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

V.Huy