Trường tư thục ở Hà Nội được tự chủ tuyển sinh đầu cấp

17:08 08/05/2018

Trước một số bất cập trong quy định về thời gian và phương thức tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập, gây khó khăn cho học sinh, cha mẹ học sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường tư thục được tự chủ trong tuyển sinh đầu cấp.Ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo Sở GDĐT Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ về tuyển sinh đầu cấp. 

Công văn nêu rõ: Nhằm tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông  ngoài công lập trong tuyển sinh đầu cấp, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BG&ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BG&ĐT ngày 18 tháng 4 nam 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

Hiện nay, hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã thực hiện tốt chủ trường nói trên. Tuy nhiên, việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội đang được phản ánh có một số bất cập trong quy định về thời gian và phương thức tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập, gây khó khăn cho học sinh, cha mẹ học sinh.

 Bộ GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của nhà trường.

Huyền Thanh