16 trường được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Thứ Ba, 17/01/2023, 08:22

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Theo đó, hiện có 16 trường đại học, cao đẳng trong nước được cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài, trong số này có rất nhiều trường đại học địa phương. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài vào năm 2021. Theo quy định của quy chế, chứng chỉ tiếng Việt được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng từ bậc 1 đến bậc 6 của Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

16 trường được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài -0

Đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt bao gồm: Các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo ngành Văn học, Sư phạm Ngữ văn, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. Các đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài. Các đơn vị này cần bảo đảm các điều kiện theo quy định về đội ngũ, cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi.

H.Thanh
.
.
.