Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển

Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao Khoá 78 Đại hội đồng LHQ và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0
Việt Nam - Liên Hợp Quốc, 46 năm đồng hành và phát triển -0