Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0
Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0
Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bức thư pháp với dòng chữ "Chân thành - Tình cảm - Tin cậy" bằng tiếng Việt và tiếng Nhật. Ảnh: VGP
Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0
Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0
Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0
Những dấu mốc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -0