Đề xuất giảm một nửa lệ phí khi đăng ký thường trú, tạm trú trực tuyến

Thứ Tư, 21/09/2022, 19:16

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo đó, lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp. Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức thu là 10.000 đồng/lần.

Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, mức thu đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 15.000 đồng/lần; trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức thu là 7.000 đồng/lần.

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách mức thu đối với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 10.000đồng/lần; nộp hồ sơ trực tuyến là 5.000 đồng/lần/người đăng ký.

Trường hợp tách hộ mức đăng ký công dân nộp hồ sơ trực tiếp là 10.000 đồng/lần, qua trực tuyến là 5.000 đồng/lần.

Tổ chức thu lệ phí theo quy định tại thông tư này gồm: Công an cấp xã và công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể các trường hợp miễn lệ phí, gồm: Trẻ em (người dưới 16 tuổi), người cao tuổi, người khuyết tật; người có công với cách mạng theo quy định; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; công dân 16 tuổi và 17 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Hà An
.
.
.