Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt

Thứ Ba, 11/06/2024, 14:03

Trong những ngày vừa qua, địa bàn tỉnh Cao Bằng xảy ra mưa lớn diện rộng. Các sông suối trên địa bàn đã xuất hiện lũ, đặc biệt là huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, mực nước lũ trên sông Gâm đã khiến một số khu vực trên địa bàn huyện bị ngập, lụt.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ người dân di dời người và tài sản, ứng phó kịp thời với thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân trong vùng lũ.

Dưới đây là một số hình ảnh các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt:

Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt -0
Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt -1
Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt -2
Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt -3
Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt -4
Công an huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt -5
Ngọc Ánh
.
.
.