Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật

19:10 19/09/2017
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 6409/QĐ-UBND phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng trang thông tin du lịch tiếp cận cho người khuyết tật" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.


Quyết định nêu rõ, xây dựng một trang web về du lịch tiếp cận cho người khuyết tật và trang mạng xã hội cung cấp thông tin về tình hình du lịch tiếp cận trên địa bàn TP Hà Nội. Nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật trong cộng đồng và thúc đẩy vấn đề tiếp cận trong du lịch cho người khuyết tật.

Nội dung chính của dự án là xây dựng trang web về du lịch tiếp cận - giới thiệu các điểm du lịch và mức độ tiếp cận của các công trình với người khuyết tật- và giới thiệu trang web tới công chúng. Tổ chức 1 chương trình tập huấn về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định của Bộ Xây dựng.

Khảo sát và đánh giá tình hình tiếp cận tại các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi,... cho khách du lịch trên địa bàn thành phố. Khuyến nghị các đơn vị liên quan như chủ nhà hàng, khách sạn, Ban quản lý các điểm đến,...cải tạo công trình để tăng khả năng tiếp cận cho khách du lịch.

Đề xuất hợp tác với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch để thúc đẩy cải tạo các công trình tiếp cận với mọi khách du lịch.

Hải Châu