Tiêu thụ chất thải nhựa của Việt Nam thuộc hàng cao nhất thế giới

00:01 08/09/2019
Tiêu thụ nhựa bình quân đầu người tại Việt Nam đã tăng rất nhanh từ 3,8kg lên 41kg trong giai đoạn 1990-2015, tương ứng với mức tăng trưởng 10% hàng năm, thuộc hàng cao nhất thế giới.


Báo cáo của một công ty nghiên cứu thị trường Ipsos (Pháp) phối hợp với EuroCham vừa công bố cho thấy, tiêu thụ nhựa bình quân đầu người tại Việt Nam đã tăng rất nhanh từ 3,8kg lên 41kg trong giai đoạn 1990-2015, tương ứng với mức tăng trưởng 10% hàng năm, thuộc hàng cao nhất thế giới. Lượng phế thải nhựa nhập khẩu về đã tăng 200% trong năm 2018. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng đưa ra những kỳ vọng cho Việt Nam như: Việt Nam có các điều kiện phù hợp cho các đột phá trong lĩnh vực bao bì thay thế, hoạt động cộng đồng và các phương pháp mới trong việc tái chế và tái sử dụng rác thải nhựa.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã đề ra các mục tiêu để loại trừ bao bì nhựa sử dụng một lần và cấm sử dụng sản phẩm này tại các cửa hàng, siêu thị và chợ vào năm 2021 và trên phạm vi toàn quốc vào năm 2025.

Trân Trân