Rác trời “bủa vây” đường phố Hà Nội

19:07 08/08/2017
Việc ngầm hóa lưới điện tại Hà Nội đã được thực hiện tại nhiều khu phố. Tuy nhiên vẫn có nhiều nơi tại thủ đô bị “rác trời” bủa vây.


Các cột điện tại đây oằn mình cõng các loại dây điện, dây cáp điện thoại viễn thông… Không chỉ có vậy các loại dây này đôi khi võng xuống, treo sát nhà dân tạo ra nguy cơ tai nạn cao…

Một cột điện "cõng" chi chít các loại dây
Một cửa hàng quần áo nhỏ nằm dưới mạng nhện dây điện gần Hồ Thiền Quang.
Bó dây điện trên phố Quang Trung bị nghiêng sang 1 bên.
Lưới dây điện trước một cửa hàng trên phố Quang Trung.
Trên phố Cửa Bắc các loại dây điện, cáp cũng mắc chằng chịt.
Điện được dẫn xuống một ổ cắm gắn trên một thân cây.
Hàng cây ven đường cũng trở thành cột điện.
Khu tập thể cũ trên phố Châu Long với hàng rất nhiều dây điện giăng mắc xung quanh.
Rất nhiều con phố của Hà Nội bị "rác trời" bao vây
Hệ thống dây điện tại Hà Nội nhiều chỗ bị võng xuống khá nguy hiểm.
Hậu Nghệ-Chiến Thắng