Quảng Ngãi cách ly người về từ TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

10:03 20/06/2021
Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cách ly tập trung đối với tất cả người dân từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi; cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả người dân từ TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi, trừ các trường hợp cách ly tập trung theo thông báo, hướng dẫn của Sở Y tế.

Sáng 20/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký công văn chỉ đạo, bắt đầu từ 12h cùng ngày, áp dụng cách ly tập trung đối với tất cả người dân từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi; cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả người dân từ TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi, trừ các trường hợp cách ly tập trung theo thông báo, hướng dẫn của Sở Y tế.

Người dân từ TP Hồ Chí Minh đã về Quảng Ngãi nhưng chưa qua 21 ngày nếu không tự giác chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, mà bị phát hiện thì buộc phải cách ly tập trung theo đúng quy định.

Nếu địa phương nào quản lý người từ vùng dịch về Quảng Ngãi không chặt chẽ, hiệu quả, người đứng đầu địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đặng Văn Minh yêu cầu các địa phương có tuyến quốc lộ chạy ngang qua tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm kinh doanh dịch vụ (lưu trú, ăn uống, mua bán nhiên liệu xăng dầu, sửa chữa xe; cơ sở kinh doanh hàng hóa, nguyên vật liệu có giao dịch với các địa phương đang có dịch) phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt cân nhắc, thận trọng khi giao tiếp với người đến từ vùng dịch, khuyến cáo không phục vụ ăn uống tại chỗ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương kiểm soát chặt chẽ (24/24h) tại các chốt kiểm tra y tế đã được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.
Ngọc Thi