Phát triển đại lý thu để mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT

15:00 25/06/2019
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ngãi đã phát triển đại lý thu để mở rộng độ bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Hiện trên địa bàn Quảng Ngãi có 109 đại lý thu với 577 nhân viên.Đại lý thu là kênh gần nhất giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận chính sách BHXH, BHYT.


Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên đại lý thuluôn được BHXH tỉnh Quảng Ngãi quan tâm chú trọng.Từ năm 2015 đến nay, BHXH tỉnh đã mở được 11 lớp đào tạo kỹ năng truyền thông cho hầu hết nhân viên đại lý thu xã, phường và Bưu điện. 

Đặc biệt, cuối tháng 5-2019, BHXH tỉnh đã tổ chứcHội nghị đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý thu và tập huấn kỹ năng truyền thông cho gần 300 nhân viên đại lý thu xã, phường và Bưu điện trên địa bàn…

Phát triển đại lý thu để tăng độ bao phủ BHXH, BHYT trên diện rộng

BHXH tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức thu thông qua các tổ chức, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bưu điện. Hiện nay,Bưu điện tỉnh có 23 Bưu cục và hơn 174 Điểm Bưu điện- Văn hoá xã, với khoảng 350 nhân viên tham gia vào công tác thu BHXH, BHYT. Mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, thị trấn, đội ngũ nhân viên Bưu điện tạothuận lợi trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…góp phần phát triển BHXH tự nguyện. 

Đến nay, tỉ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đã đạt 89,97% dân số, vượt 4,17% so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Đến tháng 5-2019, tỉnh đã đạt hơn 3.000 tham gia BHXH tự nguyện, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2018…

PV