Đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức KHCN nghệ trong và ngoài nước

14:30 20/06/2019
Sáng 20-6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức toạ đàm kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam) thành lập năm 1983, là một trong những hệ thống tập hợp các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và ấn phẩm lớn ở Việt Nam hiện nay, có chức năng và nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, điều phối hoạt động của các hội thành viên, là đầu mối giữa các cơ quan, tổ chức, đại diện quyền lợi hợp pháp của các hội thành viên, giải quyết những vấn đề chung trong phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Theo thống kê (trên giấy phép và đăng ký), toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đến năm 2019 có 104 cơ quan báo chí và 403 ấn phẩm thông tin báo chí ( gồm 127 báo, tạp chí; 65  bản tin và 211 trang tin điện tử tổng hợp).

Số lượng báo và tạp chí do Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương trực tiếp và gián tiếp quản lý là 25 cơ quan báo chí và gần 40 xuất bản phẩm báo chí. Trực tiếp Đoàn chủ tịch quản lý (là cơ quan chủ quản) gồm 4 cơ quan báo chí trong đó có hai cơ quan báo in và 2 cơ quan báo điện tử.  

Ngoài ra, có 21 cơ quan báo chí do tổ chức chức khoa học và công nghệ (hoạt động theo Nghị định 08) trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam quản lý bao gồm các tạp chí khoa học chuyên ngành, liên ngành và tạp chí khác.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng Ban Truyền thông  và Phổ biến kiến thức – LHHVN cho biết, do chủ trương chuẩn bị thực hiện Quy hoạch báo chí toàn quốc nên Liên hiệp Hội Việt Nam hạn chế tối đa việc đề nghị xin cấp mới cơ quan báo chí mới. Năm 2018 chỉ có 1 cơ quan báo chí mới được thành lập là Tạp chí Phương Đông, trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các quan báo chí, từng bước rà soát, triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo đề án, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, không gây xáo trộn lớn, cản trở về các hoạt động chuyên môn, nhân sự các cơ quan báo chí. 

Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn cho các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí về các vấn đề nóng trong hoạt động báo chí hiện nay như Quy hoạch báo chí, các kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động báo chí và quản lý báo chí. 


Lưu Hiệp