Huế bổ sung khu vực kiểm soát công dân về từ vùng dịch COVID-19

15:55 14/08/2020

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 14/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch (CĐPCD) COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định bổ sung khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch.


Theo đó, tất cả các trường hợp đến tỉnh Thừa Thiên Huế từ các địa phương khác phải đăng ký qua mạng và phải được chính quyền địa phương phê duyệt.

Các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính COVID-19 hoặc đã từng có mặt tại các thời điểm, địa điểm theo các thông báo của Bộ Y tế phải được thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Không tiếp nhận vào Thừa Thiên Huế công dân đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), trừ những trường hợp đặc biệt được Ban CĐPCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý.

Người dân từ vùng dịch trở về địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều được kiểm tra, khai báo y tế đầy đủ.

Công dân Thừa Thiên Huế trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và địa điểm theo các thông báo của Bộ Y tế thì phải đăng ký, được phê duyệt và tổ chức cách ly tập trung ngay khi trở về Huế.

Công dân Thừa Thiên Huế trở về từ địa phương còn lại thuộc tỉnh Hải Dương phải đăng ký, được phê duyệt và tổ chức cách ly tại nhà.

Các phương tiện vận tải từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hải Dương phải thực hiện theo phương án kiểm soát phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 7186/UBND-GT ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khai báo y tế, công dân từ vùng dịch trở về được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đưa đi cách ly tập trung.

Ban CĐPCD COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tổng số người từ vùng dịch đến và trở về địa phương từ ngày 10/7 đến nay là 33.117 người; trong đó công dân Thừa Thiên Huế trở về địa phương 24.292 người, tổ chức cách ly y tế tập trung 2.523 trường hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND các huyện, thị xã và TP Huế chủ động, tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch theo nguyên tắc “4 tại chỗ” để huy động lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban CĐPCD tỉnh về phát hiện - ngăn chặn - cách ly trong phòng, chống dịch.

 Tập trung thực hiện giám sát chặt chẽ, quyết tâm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; tiếp tục củng cố, hoàn thiện các chốt kiểm tra y tế liên ngành, đảm bảo điều kiện làm việc và nghỉ ngơi của lực lượng chức năng; xử lý nghiêm, buộc thực hiện cách ly tập trung có thu phí đối với các trường hợp trốn tránh chốt kiểm tra y tế liên ngành để vào địa bàn tỉnh.


Anh Khoa