Đề xuất gói 27.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

06:07 23/06/2021
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang hoàn thiện dự thảo hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với tổng số tiền trên 27.000 tỷ đồng.


Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, trong thời gian tới có thể dịch bệnh tiếp tục tác động đến người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và doanh nghiệp có nhiều lao động của các tỉnh, thành phố khác. Dự báo, số lượng lao động bị ảnh hưởng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mức cao nhất có thể lên tới 2,5 triệu người.

Việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là cần thiết và cấp bách. Vì thế, dự thảo đang đề xuất các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (mọi chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian này vẫn được bảo đảm), dự kiến số tiền được miễn gần 3.700 tỷ đồng.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất chính sách tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với số tiền trên 11.000 tỷ đồng... Đối với người lao động, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất chính sách hỗ trợ lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức 1,8 triệu đồng/người. Hộ kinh doanh cá thể bị dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 mức hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ/tháng.

P.H