Đảm bảo an toàn khi thuỷ điện Thác Bà xả lũ

12:54 19/10/2020
Từ trưa ngày 19/10, hồ Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn công trình với tổng lưu lượng xả khoảng 510m3/giây.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai PCTT vừa có công văn yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi xa lũ hồ Thác Bà. 

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Thủy điện Thác Bà đã gửi công văn số 1936/TĐTB-P2  thông báo về việc xả lũ từ 10 giờ sáng 19/10 với lưu lượng nước xả xuống hạ lưu dự kiến khoảng 510m3/giây.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hai do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang thực hiện nghiêm công văn số 436/VPTT ngày 14.10.2020 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng thườnt trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.


T.L