Cơ quan báo chí góp phần quan trọng đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến nhân dân

18:32 13/03/2019
Đó là khẳng định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông khu vực phía Nam do BHXH tổ chức, diễn ra từ ngày 12-14/3/2019, tại tỉnh Lâm Đồng.


Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh dự và chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Theo BHXH Việt Nam,thời gian qua, công tác phối hợp truyền thông với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được thực hiện một cách chủ động, tích cực với hơn 10.000 các cuộc đối thoại, tọa đàm, phố biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT và thu hút được sự quan tâm của xã hội. 

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến tích cực; nhiều cấp uỷ đảng, chính quyền đã chủ động nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Công tác phối hợp truyền thông với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được mở rộng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của BHXH Việt Nam trong việc tổ chức, thực hiện có hiệu quả hai chính sách an sinh xã hội lớn của đất nước. Bên cạnh đó, thông qua các lớp tập huấn, trang bị kiến thức và kỹ năng truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do Ngành tổ chức, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác truyền thông trong toàn hệ thống ngày càng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, BHXH Việt Nam đánh giá, các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần quan trọng đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến nhân dân. Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên cho rằng, công tác truyền thông đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, định hướng dư luận về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp - hai trụ cột an sinh xã hội bền vững của đất nước.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018, số người tham gia BHXH đạt 14,724 triệu người, bằng 102,7% kế hoạch; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 12,68%, bằng 101,1% kế hoạch; số người tham gia BHYT đạt 83,515 triệu người, bằng 102,3% kế hoạch, tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 88,5%. Tổng số nợ BHXH phải tính lãi bằng 1,7% so với số phải thu (mức thấp nhất từ trước đến nay).

Đặc biệt, năm 2018, việc tổ chức thành công Hiệp hội An sinh xã hội các nước Đông Nam Á 35, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2019 đã nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước và Ngành BHXH với bạn bè quốc tế; khẳng định BHXH Việt Nam là bạn, đối tác quan trọng của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và thế giới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông trong toàn Ngành cũng như những đóng góp của truyền thông đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đến với nhân dân. Công tác truyền thông đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận và củng cố niềm tin của người dân vào chính sách, pháp luật, từ đó, tích cực, chủ động tham gia BHXH, BHYT.

Để phát huy hiệu quả của công tác truyền thông năm 2019, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp vì sự hài lòng của người dân; tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và các địa phương để tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; thông tin, truyền thông phải làm tốt công tác định hướng dư luận; tập trung nhiều hơn vào nội dung người dân quan tâm, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đặc biệt là những vấn đề dư luận đang quan tâm và các chính sách mới; chú trọng các hình thức truyền thông trực tiếp (tư vấn, đối thoại, tọa đàm…) tại cơ sở, nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường công tác thông tin, truyền thông qua hệ sinh thái Internet; chú trọng đào tạo kỹ năng truyền thông, đặc biệt là kỹ năng tổ chức và sử dụng các hình thức truyền thông mới, trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho cán bộ, cộng tác viên truyền thông từ Trung ương đến địa phương...Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh.

Anh Hiếu