Chấn chỉnh công chức rời trụ sở uống cà phê trong giờ làm việc

21:27 04/03/2018
Sở Nội vụ kiểm tra 15 cơ quan, đơn vị phát hiện 185/263 công chức có mặt tại công sở (đạt tỷ lệ 78,39%). Vắng mặt 51 công chức, trong đó 9 công chức vắng mặt không lý do, rồi trụ sở đi uống cà phê. 

Ngày 4-3, thông tin từ Sở Nội vụ TP Cần Thơ cho biết: kết quả kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán đã phát hiện nhiều bất cập.

Kiểm tra đột xuất tại 15 cơ quan, đơn vị (3 sở, ban ngành, 2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, 10 UBND xã phường thị trấn), Sở Nội vụ phát hiện 185/263 công chức có mặt tại công sở (đạt tỷ lệ 78,39%). Vắng mặt 51 công chức, trong đó 9 công chức vắng mặt không lý do. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trả kết quả huyện Vĩnh Thạnh, có 5 công chức vắng nhưng không có lý do. Tại phường An Khánh (quận Ninh Kiều), phát hiện trình trạng công chức rời trụ sở trong giờ làm việc đi uống cà phê…

Cán bộ phường Trà Nóc giải quyết thủ tuc hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa.

Trong số các cơ quan kiểm tra, có nơi không ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bảng niêm yết thủ tục hành chính bị che chắn, không thuận tiện cho người dân tra cứu. Có nơi không giải quyết kịp thời phản ánh kiến nghị, trễ hẹn với người dân. Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ, những công chức vắng mặt chủ yếu do chấp hành giờ giấc không tốt. Sở Nội vụ kiến nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra các xã, phường, thị trấn trên địa bàn, nắm tình hình và chấn chỉnh những bấp cập còn tồn tại.

Văn Vĩnh
.
.
.