Ba đàn Voọc chà vá chân nâu xuất hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa

18:50 13/01/2021
Có 3 đàn, mỗi đàn từ 5-6 cá thể Voọc chà vá chân nâu được phát hiện tại tiểu khu 5, tiểu khu 30, khu vực giáp ranh giữa tiểu khu 32 và tiểu khu 39 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa.

Chiều 13/1, thông tin từ ông Quách Hữu Sơn, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa: Liên tiếp trong các đợt tuần tra, kiểm tra rừng đầu năm 2021, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị phát hiện, ghi lại hình ảnh sự di chuyển của 3 đàn voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) với số lượng từ 5-6 cá thể/đàn.

Nhiều cá thể Voọc chà vá chân nâu xuất hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa được lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa.

Theo đó, các cá thể voọc chà vá chân nâu này được phát hiện tại tiểu khu 5, tiểu khu 30, khu vực giáp ranh giữa tiểu khu 32 và tiểu khu 39 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. 

Cũng theo Ban quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa: Từ năm 2016, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị đã phát hiện một số cá thể voọc chà vá chân nâu tại các tiểu khu 2, 13, 29 và 30 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Tuy nhiên, do không thể chụp được hình ảnh về các cá thể voọc chà vá chân nâu này nên chưa thể công bố. Trong các đợt kiểm tra rừng vào đầu năm 2021, đơn vị mới chụp được hình ảnh thực tế loài linh trưởng này.

Sự xuất hiện của loài voọc chà vá chân nâu, một loài thú quý hiếm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa cho thấy, công tác quản lý bảo vệ rừng tại đây ngày càng hiệu quả, rừng bình yên và được kiểm soát chặt chẽ. Hiện đơn vị đang triển khai việc bảo tồn đa dạng sinh học đối với loài Voọc chà vá chân nâu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Hoài Thu