Vốn tín dụng chính sách góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi

Chủ Nhật, 11/12/2022, 13:32

 UBND tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai tín dụng chính sách ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP (Nghị định 78), ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Năm 2022, số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang là 20.129 hộ, chiếm 3,82%; hộ cận nghèo là 31.288 hộ, chiếm 5,93%. Giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh có gần 32.900 hộ thoát nghèo. Hiện tỉnh có một huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

image001.png -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đã thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Giai đoạn 2002 - 2021, doanh số cho vay của chi nhánh đạt gần 9.700 tỷ đồng, với gần 675 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT), hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long…

Doanh số thu nợ trong 20 năm qua đạt hơn 5.602 tỷ đồng. Đến ngày 31/7/2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang đạt hơn 3.974 tỷ đồng với gần 147 nghìn khách hàng còn dư nợ. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 138 tỷ đồng, chiếm 3,48% trên tổng dư nợ. Dư nợ bình quân đạt 27 triệu đồng/hộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định: Nghị định 78 của Chính phủ là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, là giải pháp quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Chính sách tín dụng ưu đãi cùng với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã góp phần tích cực giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

image002.png -0
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Nhờ chính sách này, nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh, nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn…, từ đó bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh An Giang phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay; tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm 8 - 10%; tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh dưới 3%, trong đó tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%; tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn từ 90% trở trên; tỷ lệ thu lãi đạt 100% lãi phát sinh hàng tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 78 nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, nâng mức cho vay chương trình tín dụng nước sạch và NS&VSMTNT từ 10 triệu đồng/công trình lên 20 triệu đồng/công trình để phù hợp với chi phí xây dựng thực tế; bổ sung đối tượng vay vốn tín dụng chính sách đối với hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình, tạo điều kiện cho các đối tượng này có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu.

Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị định 78 trong giai đoạn mới, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc yêu cầu chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu triển khai, phát huy tốt hơn nữa vai trò của NHCSXH trong việc gắn tín dụng chính sách xã hội với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Chi nhánh cần không ngừng hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” để triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chi nhánh ngày càng vững mạnh.

Đối với các kiến nghị của UBND tỉnh An Giang, Phó Tổng Giám đốc ghi nhận và giao cho các ban chuyên môn tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất, báo cáo các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét điều chỉnh cơ chế cho phù hợp với tình hình hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của hệ thống NHCSXH.

Thanh Sang
.
.
.