Thả 15.000 cá giống tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương và tạo sinh kế cho người dân

Thứ Bảy, 02/03/2024, 21:01

Ngày 2/3, Công ty CP Thủy điện A Vương, Tổng Công ty Phát Điện 2 (EVNGENCO2) tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương năm 2024 và trao tặng xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và xã Dang, huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).

Thả 15.000 cá giống tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương và tạo sinh kế cho người dân -0
Ông Ngô Việt Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 cho biết: Việc tổ chức thả cá giống, trao hỗ trợ các nhà Đại đoàn kết cho địa phương là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực để phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong hồ chứa Thuỷ điện A Vương, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân sống trong vùng dự án.

Ông Cao Huy Bảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, lòng hồ thủy điện A Vương có trên 900 ha mặt nước với nhiều thủy sản, trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao, có tiềm năng lớn về nguồn lợi thủy sản. Để tăng cường nguồn lợi thủy sản và cải tạo môi trường lòng hồ, cải thiện điều kiện sống người dân quanh khu vực lòng hồ, nhiều năm qua Công ty CP Thủy điện A Vương thực hiện chương trình thả cá giống.

“Trong đợt này, Công ty tổ chức thả hơn 15.000 con cá giống chủng loại lớn, có giá trị cao xuống lòng hồ như cá lăng, các trám đen, cá trôi, cá mè. Và công ty tổ chức trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho người dân tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và xã Dang, huyện Tây Giang, đây là các hoạt động mà Công ty đã tổ chức đều đặn, liên tục nhiều năm qua tại địa phương”, ông Bảo nói.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Việt Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNGENCO2 cho biết, việc tổ chức thả cá giống, trao hỗ trợ các nhà Đại đoàn kết cho địa phương là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực để phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong hồ chứa Thuỷ điện A Vương, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân sống trong vùng dự án.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội và tính nhân văn, nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản, làm sạch nguồn nước, làm sạch môi trường, góp phần cân bằng hệ sinh thái”, ông Hưng nói và cho biết các hoạt động này nên duy trì thực hiện, đồng thời kêu gọi, tuyên truyền cho người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, xung điện, hóa chất độc hại, … để đánh bắt thủy sản, qua đó cùng chung tay bảo vệ nguồn lợn thủy sản nhằm góp phần nâng cao đời sống người dân sống xung quanh khu vực hồ thủy điện".

Thả 15.000 cá giống tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương và tạo sinh kế cho người dân -0
Công ty CP Thủy điện A Vương, Tổng công ty Phát Điện 2 (EVNGENCO2) trao hỗ trợ xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho người dân tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang và xã Dang, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Được biết, thời gian qua, cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng dự án, luôn được EVNGENCO2, Công ty CP Thuỷ điện A Vương quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Công ty. Phía đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt truyền thông cộng đồng; xây dựng các nhà Đại đoàn kết; chương trình tiếp sức đến trường, đo may áo quần đồng phục cho học sinh các cấp; hỗ trợ khắc phục lũ lụt, phòng chống dịch COVID-19… và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Thả 15.000 cá giống tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương và tạo sinh kế cho người dân -0
Thả 15.000 cá giống tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương và tạo sinh kế cho người dân -1
Cán bộ, công nhân Công ty CP Thủy điện A Vương, Tổng Công ty Phát Điện 2 (EVNGENCO2) tham gia thả hơn 15.000 con cá giống chủng loại lớn, có giá trị cao xuống lòng hồ A Vương.

Từ khi Nhà máy Thủy điện A Vương chính thức phát điện vào ngày 11/10/2008 đến nay, 2 tổ máy của Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Kết quả sản xuất điện và nộp Ngân sách Nhà nước từ khi đưa nhà máy vào vận hành đến hết năm 2023: Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 10,953 tỷ kWh; tổng doanh thu 9.776 tỷ đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước trên 2.054 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương, tiền thân là Ban Chuẩn bị sản xuất các Nhà máy Thuỷ điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn là Đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO2 giao nhiệm vụ quản lý dự án và đưa vào vận hành Nhà máy Thuỷ điện A Vương. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2007.

Trong suốt thời gian quản lý vận hành Nhà máy đến nay, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO2 giao; Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Nhà máy Thủy điện A Vương luôn đạt và vượt mức so với kế hoạch giao; Cổ tức của Công ty có xu hướng ngày càng tăng và nhiều năm liền cổ tức luôn cao hơn lãi suất ngân hàng; Vốn chủ sở hữu đã được bảo toàn và phát triển.

Về sản xuất điện: Kể từ khi Nhà máy chính thức phát điện vào ngày 11/10/2008 đến nay, 2 tổ máy của Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, các tổ máy luôn đáp ứng đúng huy động của Trung tâm điều độ HTĐ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Kết quả sản xuất điện và nộp ngân sách nhà nước từ khi đưa nhà máy vào vận hành đến hết năm 2023: Tổng sản lượng điện sản xuất đạt: 10,953 Tỷ kWh. Tổng doanh thu: 9.776 tỷ đồng. Tổng nộp ngân sách nhà nước trên: 2.054 tỷ đồng.

Thả 15.000 cá giống tái tạo môi trường hồ thủy điện A Vương và tạo sinh kế cho người dân -0
Ông Cao Huy Bảo, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện A Vương: Kết quả SXKD trong năm 2023, sản lượng điện sản xuất: 827,847 Triệu kWh, đạt 104,53% KH; Tổng doanh thu: 732,010 tỷ đồng; Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trên: 229 tỷ đồng.

Kết quả SXKD trong năm 2023, sản lượng điện sản xuất: 827,847 Triệu kWh, đạt 104,53% KH; Tổng doanh thu: 732,010 tỷ đồng; Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trên: 229 Tỷ đồng.

Về công tác vận hành hồ chứa, công tác quản lý vận hành được thực hiện đúng các quy định của Quy trình vận hành đơn hồ, vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu gia – Thu Bồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Vận hành trong mùa cạn: Công ty thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẻ với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng trong việc lập kế hoạch điều tiết hồ, đề xuất các phương án tích nước, tăng cường xả nước trong những thời kỳ khô hạn, thời kỳ lấy nước tưới tiêu đúng mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cũng như nước sinh hoạt ở hạ du đảm bảo khai thác tổng hợp lợi ích trong sử dụng nguồn nước.

Vận hành trong mùa lũ: Hồ Thuỷ điện A Vương đã vận hành cắt giảm một phần hoặc toàn bộ đỉnh lũ, làm chậm quá trình lũ về hạ du, giảm nhẹ tác động của thiên tai đối với hạ du. Cụ thể như mùa mưa lũ năm 2023 vừa qua, Công ty đã vận hành hồ chứa tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ và đã giữ lại 183,83 triệu m3 trên tổng lượng nước về hồ ở giai đoạn xảy ra lũ 239,57 triệu m3 (cắt giảm được 76,7% lượng nước về hạ du trong giai đoạn lũ).

Cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường từng bước góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng Dự án, luôn được EVNGENCO2, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương quan tâm sâu sắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của Công ty. Thường xuyên phối hợp với Chính quyền địa phương tổ chức các đợt Truyền thông cộng đồng; Xây dựng các nhà Đại đoàn kết; Chương trình tiếp sức đến trường, đo may áo quần đồng phục cho học sinh các cấp; Hỗ trợ khắc phục lũ lụt, phòng chống dịch COVID-19… và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác. Công ty là đơn vị kết nghĩa với xã Mà Cooih, huyện Đông Giang.

Hoài Thu
.
.
.