Kiểm tra, xử lý 328 trang trại chăn nuôi chưa đảm bảo về môi trường

Thứ Ba, 19/09/2023, 14:04

Ngày 19/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các huyện, TP Long Khánh kiểm tra, xử lý 328 trại chăn nuôi lợn, gà có hợp đồng nuôi gia công cho 4 công ty chưa làm thủ tục về môi trường…

Qua kiểm tra rà soát bước đầu theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, hiện có 328 cơ sở chăn nuôi tại các huyện, thành phố trên địa bàn có hợp đồng nuôi gia công cho Công ty CP C.P Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Argi - Chi nhánh Đồng Nai và Công ty TNHH Sunjin Vina nhưng chưa được cấp thủ tục về môi trường.

Kiểm tra 328 trang trại chăn nuôi chưa đảm bảo về môi trường -0
Hồ chứa nước thải chưa được xử lý của một trang trại chăn nuôi.

Sở TNMT Đồng Nai đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, có giải pháp xử lý đối với các cơ sở chăn nuôi gia công cho các công ty nêu trên chưa được cấp thủ tục về môi trường.

Trước đó, Sở TNMT Đồng Nai đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 9.832 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Ngọc Sơn
.
.
.