Herbalife công bố báo cáo phát triển bền vững toàn cầu lần thứ 2

Thứ Sáu, 15/09/2023, 19:40

Đề cập đến những tác động tích cực, báo cáo mới tập trung vào các cam kết của công ty và cộng đồng toàn cầu về sức khỏe và thể chất đối với sản phẩm, con người và hành tinh.

Báo cáo đồng thời còn cung cấp thông tin minh bạch về các hoạt động và cam kết kinh doanh bền vững của công ty trong ba lĩnh vực chính: sản phẩm chất lượng, con người và cộng đồng khỏe mạnh, và một hành tinh thịnh vượng.

Năm 2022, Herbalife tiến hành khảo sát chính thức và đánh giá ý kiến của các bên có liên quan về kết quả phát triển bền vững và các ưu tiên của công ty, cách công ty có thể nâng cao hơn nữa tính minh bạch và báo cáo phát triển bền vững. Đánh giá này giúp Herbalife nhận diện các vấn đề bền vững quan trọng nhất đối với công ty.

Herbalife công bố báo cáo phát triển bền vững toàn cầu lần thứ 2  -0
Những thông tin nổi bật trong Báo cáo Phát triển bền vững toàn cầu giai đoạn 2021-2022 của Herbalife.

Ưu tiên các lĩnh vực mà Công ty có thể tạo ra nhiều tác động tích cực nhất, chiến lược phát triển bền vững toàn cầu của Herbalife tập trung vào quản lý môi trường, trách nhiệm xã hội và các phương thức quản trị minh bạch. Chiến lược này được xây dựng dựa trên đánh giá những ưu tiên của các bên có liên quan, các rủi ro của doanh nghiệp và phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp quốc.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ thiết thực của thành viên độc lập và nhân viên công ty, Quỹ Herbalife Nutrition Foundation (Quỹ HNF) tiếp tục cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp và chương trình chia sẻ kiến thức dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe của trẻ em và cộng đồng. 

Quỹ HNF đã hỗ trợ 5,12 triệu USD (tương đương 122 tỷ đồng) cho 178 tổ chức vào năm 2022, bao gồm 1,2 triệu USD (tương đương 28 tỷ đồng) cho 41 tổ chức từ thiện ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, giúp đỡ 229.000 trẻ em trên toàn thế giới.

Công ty  Herbalife cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

PV
.
.
.