Chỉ còn 20 doanh nghiệp đa cấp hoạt động hợp pháp trên cả nước

Thứ Ba, 19/09/2023, 14:52

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp đa cấp hợp pháp đang hoạt động trên thị trường giảm còn 20 doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng.

Năm 2021, doanh thu ngành đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tiếp tục tăng 24% so với năm 2020. Năm 2022, doanh thu ngành đạt 21.110 tỷ đồng, tăng 10,51% so với năm 2021. Như vậy, doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp trong 5 năm vừa qua không có năm nào giảm mà có xu hướng tăng liên tục với tỉ lệ tăng trưởng khá cao. Đóng góp của ngành vào nguồn thuế nộp ngân sách Nhà nước là 2.434 tỷ đồng.

Chỉ còn 20 doanh nghiệp đa cấp hoạt động hợp pháp trên cả nước -0
Hoạt động kinh doanh đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng cao về doanh thu

Tuy nhiên, qua công tác thanh kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định trong việc tuân thủ pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và bị xử phạt qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý; trong đó 2 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Trước đó, Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, Công ty phải chấm dứt thực hiện các hoạt động bán hàng đa cấp kể từ ngày 14/10/2022.

Theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phải hạn chế việc quảng cáo thực phẩm bằng hình ảnh y tế. Nghị định đồng thời cũng đề ra yêu cầu đối với đầu mối của doanh nghiệp tại địa phương và quy định về thông báo các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến kinh doanh đa cấp.

Trân Trân
.
.
.