ASEAN công bố chuẩn về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp

08:08 10/12/2014
Ngày 9/12, ASEAN đã giới thiệu Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm tăng cường hỗ trợ khả năng tiếp cận tài chính cho các SME trong khối.

Tiêu chí chuẩn được đưa ra trong một cuộc hội thảo chuyên đề về xếp hạng tín dụng SME do Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Hợp tác xã Indonesia tổ chức tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Việc xếp hạng tín dụng SME chỉ có hiệu quả một khi đảm bảo tính sẵn sàng và tính toàn vẹn của dữ liệu tín dụng, cả về tài chính lẫn phi tài chính, cũng như sự chấp nhận của các bên liên quan để sử dụng và tin tưởng vào xếp hạng tín dụng của các cơ quan đánh giá tín dụng.

Dự án Phát triển Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng SME là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Myanmar trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014 và được Quỹ Hội nhập Nhật Bản - ASEAN (JAIF) tài trợ.

H.Chi