Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đều được gia hạn thuế

Thứ Năm, 12/03/2020, 08:21
Đây là thông tin được đại diện Bộ Tài chính đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề chiều 11-3. Theo đó, sẽ có 3 nhóm đối tượng được gia hạn thuế.

Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế?

Thông tin tại cuộc họp, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế cho biết, theo Dự thảo Nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tiền thuê đất được thực hiện đối với 3 nhóm đối tượng. 

Thứ nhất là các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế gồm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ôtô (trừ sản xuất, lắp ráp ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống). 

Thứ 2 là DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. 

Thứ 3 là DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Về thời hạn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đại diện Bộ Tài chính cho biết đối với thuế GTGT, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 - 2020, của các DN, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo tháng, đồng thời gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của Quý I và Quý II năm 2020 của các DN, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo quý. 

Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 - 2020 chậm nhất là ngày 20-9-2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4-2020 chậm nhất là ngày 20 -10-2020. 

Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20-11-20. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20-12-2020. Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30-9-2020. Thời hạn nộp thuế GTGT Quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30-12 -2020.

Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế trong thời gian 5 tháng.

Ngân sách năm 2020 chưa bị ảnh hưởng

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tác động của việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 22.600 tỷ đồng (trong đó: số thuế GTGT giãn của DN theo ngành kinh tế: 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của DN nhỏ và siêu nhỏ: 10.900 tỷ đồng). Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31-12-2020.

Riêng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn. 

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15-12-2020. “Trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15-12-2020”, Bộ Tài chính tính toán.

Về gia hạn tiền thuê đất, sẽ gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn. 

Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31-10-2020. 

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31-10-2020. Như vậy vối đối tượng và thời gian gia hạn như dự thảo thì số thuế và tiền thuê đất dự kiến gia hạn trên 30 nghìn tỷ đồng.

Về câu hỏi làm sao đề tránh gian lận trong quá trình gia hạn thuế, vì hiện nay theo thông kê, tổng số nợ thuế là 90 nghìn tỷ, trong đó có 30% tiền phạt chậm nộp, lần này chỉ gia hạn phần chậm nộp đến giờ, phân biệt thế nào, đại diện Bộ Tài chính cho biết chỉ gia hạn thuế phát sinh, không gia hạn số nợ lần trước, nên sẽ hạn chế cao nhất tiêu cực. 

Tuy nhiên, vị này cũng nhấn mạnh không nên đánh đồng những DN chấp hành tốt và DN không chấp hành. Riêng với DN nhỏ và vừa, có 93% số DN thực tế đang kinh doanh đang kê khai nộp thuế, nên theo quy định, cứ nhỏ và siêu nhỏ là được gia, không phân biệt tác động ít hay nhiều.                           

Hà An
.
.
.