Síp: Trợ cấp thêm cho người về hưu có thu nhập thấp

Thứ Sáu, 13/01/2023, 08:36

Kể từ ngày 1/1, Chính phủ Cộng hòa Síp đã thực thi việc tăng mức trợ cấp tối đa hàng tháng đảm bảo mọi người hưu trí đều có mức thu nhập trên ngưỡng nghèo.

Síp: trợ cấp thêm cho người về hưu có thu nhập thấp -0

Theo đó, các đối tượng đã nghỉ hưu có thu nhập thấp sẽ nhận được thêm tiền trợ cấp để mức thu nhập của hộ gia đình 1 người không ít hơn 710 euro/ tháng, tương đương 745 USD; đối với hộ gia đình là cặp vợ chồng 2 người, mức thu nhập không ít hơn 1.210 euro/ tháng, tương đương 1.270 USD.

“Kế hoạch mới cũng mở rộng phạm vi đối tượng đáp ứng các điều kiện được nộp đơn xin hưởng thêm trợ cấp, bao gồm những người về hưu có tổng thu nhập hàng năm từ nhiều nguồn thu khác nhau ngoài lương lên tới 10.324 euro (10.840 USD), đối với hộ gia đình một thành viên; 15.486 euro (16.260 USD), đối với hộ gia đình có hai người hưu trí, cũng như tiền gửi của họ trong ngân hàng  không vượt quá 100.000 euro, tương đương 105.000 USD. Thủ tục nộp đơn được đơn giản hóa đáng kể và thời hạn xem xét đơn được rút ngắn”, bà Anastasia Antusi, Thứ trưởng Bộ Phúc lợi xã hội Síp cho biết.

K.Dung (Tổng hợp)
.
.
.