Thu hồi gần 4.000m2 đất tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Thứ Hai, 09/07/2012, 08:21
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tập trung chỉ đạo Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND quận Long Biên lập hồ sơ thu hồi đất do Nhà máy Xe lửa Gia Lâm quản lý, sử dụng không hiệu quả, vi phạm Luật đất đai.

Cụ thể, tại các địa điểm: 449A và 449B Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm (2.391m2); 583 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy (1.542m2). Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển qũy đất sẽ quản lý, lập phương án sử dụng hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật, báo cáo UBND thành phố trong tháng 7/2012.

Theo đó, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì cùng Cục Thuế thành phố, UBND quận tổ chức thanh tra việc Nhà máy Xe lửa Gia Lâm sử dụng số tiền thu được từ việc cho thuê kho, xưởng, văn phòng, mặt bằng trái quy định để xử lý. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy Xe lửa Gia Lâm chấm dứt cho 55 tổ chức thuê mặt bằng, văn phòng, nhà xưởng trái pháp luật tại 551 Nguyễn Văn Cừ, liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn đo đạc, hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất theo đúng pháp luật

Minh Nghĩa
.
.
.