Thông tin tuyển dụng

Thứ Bảy, 15/01/2022, 10:27

Cục Đối ngoại, Bộ Công an tuyển chọn 2 chỉ tiêu lao động bảo vệ trụ sở cơ quan làm việc tại Cục Đối ngoại như sau:

1. Yêu cầu cụ thể

1.1. Tiêu chuẩn chung: Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường xác nhận.

1.2. Tuổi đời: Từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 35 tuổi (hoặc tùy thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để ký kết hợp đồng, bảo đảm cho người lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định để được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi).

1.3. Trình độ chuyên môn: Có chứng chỉ kỹ năng nghề về lĩnh vực dự tuyển. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác.

1.4. Sức khỏe: Có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của Bệnh viện 19-8, Bộ Công an; không mặc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

1.5. Tiêu chuẩn về chính trị: Bản thân; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc của chồng; anh, chị, em ruột của bản thân đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định về tiêu chuẩn chính trị của người lao động ký kết hợp đồng trong Công an nhân dân.

2. Công việc, quyền lợi, mức lương

- Công việc và quyền lợi theo quy định của Nhà nước và quy định của Bộ Công an;

- Tiền lương thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2002/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các quy định của Bộ Công an. Trường hợp trình độ đào tạo phù hợp với công việc giao kết thì xếp lương theo trình độ đào tạo, trường hợp trình độ đào tạo và công việc giao kết không tương ứng thì xếp lương theo công việc giao kết (dự kiến xếp lương bậc 1, hệ số 1,50 và được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an).

3. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 01-HĐLĐ gửi kèm theo) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động làm việc;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyển môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu), theo yêu cầu của công việc cần tuyển;

- Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

4. Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ

- Đăng thông báo từ ngày 15/1/2022;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/1 đến hết ngày 28/2/2022;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 412, trụ sở Cục Đối ngoại số 92 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại 069.2342838.

PV
.
.
.