Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam:

Gìn giữ hành tinh xanh, đại dương trong lành

Thứ Năm, 23/06/2022, 07:36

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động hướng đến bảo vệ môi trường biển và hải đảo, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển ở nước ta.

Lan tỏa các hoạt động bảo vệ biển

Theo đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 với chủ đề “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương” theo hướng hiệu quả, sáng tạo, đổi mới trong các phương thức, hình thức truyền thông, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng. Các địa phương, đơn vị treo băng rôn, pano, áp phích về các chủ đề ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc... nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển, đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

Các đơn vị, địa phương cũng tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Lễ míttinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức tại Quảng trường tháp Nghinh Phong, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên có sự tham gia của nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và đông đảo người dân địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh, sự hưởng ứng tham gia của các đồng chí lãnh đạo, các tỉnh, thành phố, những người bạn quốc tế, cùng đông đảo nhân dân, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo và đại dương.

Gìn giữ hành tinh xanh, đại dương trong lành -0
Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, đảo và đại dương.

Nhận thức được vị trí, vai trò, tiềm năng đặc biệt quan trọng của biển đối với sự phát triển của tỉnh, trong nhiều nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Phú Yên luôn quan tâm, phát huy lợi thế về biển, đề ra nhiều giải pháp để phát triển kinh tế biển như: Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư triển khai các dự án, nhất là công nghiệp, du lịch. Hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển được đẩy mạnh; công nghiệp ven biển từng bước phát triển, kinh tế hàng hải bước đầu hình thành…

Cùng với phát triển kinh tế biển, Phú Yên luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn lợi từ biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển và xâm thực, phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng...

Cũng nằm trong hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022, từ ngày 5-8/6, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tiến hành khai mạc Triển lãm sách và Báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Triển lãm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và sinh viên Trường Đại học Nha Trang và đông đảo bạn đọc tỉnh Khánh Hòa về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam. Qua đó, cán bộ, viên chức và sinh viên hiểu chính xác về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo; từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững biển, đồng thời nhận diện, tích cực đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, vô căn cứ về chủ quyền quốc gia.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022, sáng 4/6, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “Chung tay Hành động - Vì Trái đất Xanh” - “Acting for a Green Earth”. Chương trình có mục tiêu tạo điểm nhấn thu hút, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, du khách thông điệp cùng nhau bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; đồng thời kêu gọi bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030...

Phát triển bền vững kinh tế biển

Chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước là tập trung phát triển bền vững, toàn diện các ngành kinh tế biển, các vùng biển và hải đảo; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa biển; bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo bền vững đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên biển.

Với sự chung sức, đồng lòng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cả nước, biển và hải đảo, đại dương sẽ ngày một “khỏe mạnh” hơn, xanh hơn, đẹp hơn; kinh tế biển sẽ ngày càng phát triển bền vững đưa nước ta trở thành quốc gia giàu từ biển, mạnh về biển, đóng góp lớn hơn cho phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước”.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cũng nêu rõ: Đại dương bao phủ hơn 70% bề mặt Trái đất là cái nôi của sự sống, có vai trò quan trọng trong việc duy trì các hoạt động kinh tế, các giá trị văn hóa, tinh thần của con người. Một nửa lượng ô-xy của hành tinh được tạo ra từ đại dương. Đại dương cũng là nơi cư trú của hầu hết đa dạng sinh học trên Trái đất và là nguồn cung cấp protein chính cho hơn một tỷ người.

Tuy nhiên, đại dương hiện đang đối mặt với những nguy cơ chưa từng có do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, các hoạt động khai thác tài nguyên thiếu bền vững, ô nhiễm môi trường và suy giảm hệ sinh thái biển. Theo cảnh báo của Liên hợp quốc, 90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rạn san hô bị phá hủy; ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung.

Với những định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp chính quyền, sự chung tay hành động của mỗi người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; gìn giữ hành tinh xanh, đại dương trong lành của toàn nhân loại.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp thực chất, hiệu quả với các ban, bộ, ngành và các địa phương trên cả nước trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp luật quốc tế liên quan tới biển, đảo; khơi dậy niềm tự hào, phát huy tính sáng tạo, tinh thần lao động của nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam; từng bước nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là người dân ven biển.

Bà Caitlin Wiesen, Quyền Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách quan trọng về phát triển bền vững kinh tế biển; khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong việc thúc đẩy kinh tế đại dương bền vững ở Việt Nam và trên toàn cầu. Liên hợp quốc tự hào đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng về biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là quy hoạch không gian biển để xây dựng đại dương bền vững.

Hoàng Nam
.
.
.