Đề nghị tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ

Thứ Bảy, 29/01/2022, 06:06

Ngày 28/1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đã ký công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động VHTTDL.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đề nghị các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đối với hoạt động lễ hội truyền thống, không tổ chức các hoạt động hội, chỉ tổ chức phần nghi lễ.

UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương hướng dẫn các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.                 

N.H
.
.
.