Đài Loan tiếp nhận trở lại lao động thuyền viên Việt Nam

Thứ Bảy, 18/07/2015, 09:26
Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TBXH), các cơ quan chức năng Việt Nam và Đài Loan đã chính thức thống nhất việc phía Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam trong lĩnh vực thuyền viên tàu cá và chăm sóc người bệnh tại gia đình (khán hộ công gia đình) và khôi phục việc cấp phép cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động của Việt Nam kể từ 15/7.

Trong thời gian vừa qua, cơ quan chức năng hai bên đã tích cực đàm phán, để thống nhất việc khôi phục tiếp nhận lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ. Đây là loại hình lao động đã dừng tiếp nhận sang thị trường Đài Loan (Trung Quốc) từ hơn 10 năm qua. 

Hiện nay, Bộ LĐ- TBXH đang hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thí điểm đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá sang Đài Loan (Trung Quốc). Việc đưa lao động khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ, sẽ được triển khai thận trọng, mở rộng dần, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

P.H.
.
.
.