Bình Định ứng dụng nhật ký điện tử trong việc truy xuất nguồn gốc thủy sản

Thứ Tư, 01/03/2023, 10:53

Việc triển khai thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ giúp tiết kiệm thời gian của ngư dân, quản lý tốt sản lượng khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Sáng 1/3, UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa có quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng hệ thống nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các sở, ban, ngành liên quan triển khai chủ trương của UBND tỉnh về việc Ứng dụng Hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ, tiến hành lựa chọn các tàu cá tham gia thí điểm.

Bình Định thí điểm ứng dụng hệ thống nhật ký điện tử trên 100 tàu cá khai thác xa bờ -0
Bình Định là địa phương có số lượng tàu khai thác xa bờ đông đảo. Ảnh: CCTS

Mục tiêu của kế hoạch trên nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, việc triển khai thí điểm Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu khai thác xa bờ giúp tiết kiệm thời gian của ngư dân, quản lý tốt sản lượng khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Hoạt động này rất có nghĩa và cần thiết khi đảm bảo các tàu cá khai thác xa bờ ứng dụng công nghệ số trong ghi chép nhật ký khai thác, hạn chế những sai sót, không chính xác khi ghi nhật ký khai thác bằng giấy. Cơ quan quản lý thủy sản, các cảng cá tiếp nhận được và công nhận thông tin về sản lượng khai thác ghi bằng nhật ký điện tử của ngư dân trên phần mềm hệ thống quản lý thuận tiện trong quá trình theo dõi, lưu trữ hồ sơ và thuận lợi trong công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Theo kế hoạch, 100 tàu cá khai thác xa bờ sẽ được lựa chọn để làm thí điểm. Mục tiêu đến hết năm 2023, tất cả các tàu cá tham gia thí điểm phải được các cơ quan quản lý Nhà nước và các Ban quản lý cảng cá công nhận nhật ký khai thác bằng điện tử của tàu.

Từ nay đến hết tháng 3/2023, Sở NN&PTNT sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị và phần mềm quản lý Ứng dụng hệ thống Nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lựa chọn các chủ tàu đăng ký tham gia thí điểm; tiến hành lắp đặt thiết bị ghi nhật ký điện tử trên tàu cá khai thác xa bờ tham gia thí điểm.

Việc thí điểm bắt đầu thực hiện từ tháng 4-10/2023, sau đó sẽ tổng kết đánh giá để tiến tới áp dụng rộng rãi.

Ái Trinh
.
.
.