TP Hồ Chí Minh tập trung mọi nguồn lực điều trị ca bệnh COVID-19

07:54 16/06/2021
Để bảo đảm công tác quản lý, chăm sóc và điều trị tốt nhất cho người bệnh, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương tập trung tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên quản lý, điều trị, chăm sóc toàn diện cho các ca bệnh COVID-19.


Theo Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cả nước đã ghi nhận 40 tỉnh/thành phố có ca bệnh trong đợt dịch này. TP Hồ Chí Minh những ngày qua ghi nhận 819 ca bệnh, trong đó có 3 ca nặng, nguy kịch đang chạy ECMO.

Để bảo đảm công tác quản lý, chăm sóc và điều trị tốt nhất cho người bệnh, Tiểu ban điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương tập trung tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên quản lý, điều trị, chăm sóc toàn diện cho các ca bệnh COVID-19.

Phân tuyến điều trị các ca bệnh phù hợp tình trạng người bệnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của từng ca bệnh, tổ chức hội chẩn liên khoa, liên viện, hội chẩn với hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế qua Trung tâm Quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, Bộ Y tế (khi cần) để lên kế hoạch điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Nghiêm túc tuân thủ và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, của Tiểu ban điều trị để quản lý, điều trị và chăm sóc hiệu quả cho người bệnh, tuyệt đối bảo đảm nguyên tắc quản lý, cách ly triệt để người bệnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng.

Trần Hằng