Việt Nam góp 1 tỷ USD lập quỹ chống rủi ro tài chính

23:04 29/12/2009
Nhằm đối phó với các rủi ro và biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam sẽ góp 1 tỷ USD để lập quỹ hỗ trợ tài chính giữa các nước ASEAN+3 (gồm 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), Bộ Tài chính cho biết.

Tổng nguồn vốn của quỹ này lên tới 120 tỷ USD, dự kiến dành để cung cấp hỗ trợ tài chính thông qua các giao dịch hoán đổi tiền tệ cho các bên tham gia khi gặp khó khăn cán cân thanh toán hoặc thanh khoản ngắn hạn.

Cũng Bộ Tài chính cho hay, Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia đóng góp nhiều nhất vào quỹ với 38,4 tỷ USD/mỗi nước. Hàn Quốc góp 19,2 tỉ USD, trong khi Indonesia, Thái Lan, Malaysia và  Singapore mỗi nước đóng 4,77 tỉ USD. Philippines đóng 3,68 tỉ USD. Việt Nam góp 1 tỉ USD. Campuchia đóng 0,12 tỉ USD. Hai nước Brunei và  Lào góp 0,03 tỉ USD mỗi nước.

Như vậy, trong trường hợp khẩn cấp, Việt Nam sẽ được vay từ quỹ khoản tiền 2,5 tỉ USD để thực hiện các kế hoạch đối phó với khủng hoảng

L.T.