Tháo gỡ vướng mắc trong xây dựng mô hình “chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC” tại Hải Phòng

14:29 23/09/2017
Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai xây dựng mô hình “ Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC” ở miền Bắc. Sau 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan, nhiều địa phương đã vào cuộc tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tháo gỡ.


Ngay sau khi UBND thành phố có kế hoạch số 7854/KH-UBND, Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã ráo riết triển khai mô hình này. Theo đó đơn vị đã rà soát, đánh giá các chợ theo 20 tiêu chí. Đồng thời tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC đến tận cơ sở, các hộ kinh doanh, vận động họ tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí đề ra. 

Qua đó công tác đảm bảo an toàn cháy nổ ở nhiều chợ đã có những chuyển biến rõ nét, nhiều cấp chính quyền đã có sự quan tâm đúng mức, trách nhiệm về PCCC của các hộ kinh doanh cũng được nâng cao hơn. 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hải Phòng: Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí tại nhiều chợ còn chậm và  bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc như: về hệ thống giao thông, lối thoát nạn, khoảng cách an toàn về PCCC, nguồn nước phục vụ chữa cháy, việc sắp xếp hàng hoá, hệ thống điện, các trang thiết bị về PCCC trong chợ cũng như tại các quầy hàng còn thiếu hoặc chưa đúng yêu cầu..v.v.

Chợ đầu tiên của HP đạt tiêu chí “ chợ kiểu mẫu về an toàn PCCC”.

Nguyên nhân trước hết xuất phát từ nhận thức hạn chế của một bộ phận không nhỏ lãnh đạo, cấp ủy các cấp và cơ quan quản lý đô thị còn thiếu sự quan tâm chỉ đạo, nhất là trong việc đầu tư, xây dựng mới cũng như cải tạo, sửa chữa các công trình tại các chợ liên quan đến PCCC. 

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến vai trò, trách nhiệm của Ban và tổ quản lý các chợ, chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa nắm bắt đủ, kịp thời các văn bản qui định pháp luật về PCCC, nhất là các nghị định về phát triển và quản lý chợ của Chính phủ...

Một hiện thực nữa là nhiều chợ trên địa bàn thành phố đã có từ quá lâu, nhiều hộ kinh doanh đã tự ý cơi nới, lấn chiếm lòng đường, lối đi, che đậy hàng hoá bằng các loại vật liệu dễ cháy, đấu nối các thiết bị tiêu thụ điện không an toàn… 

Nguồn kinh phí từ ngân sách của thành phố cấp cho địa phương phục vụ cho PCCC hiện còn rất hạn hẹp. Trong khi các nguồn thu của chợ lại được nộp về UBND các quận, phường, xã.

Tuy nhiên, sự đầu tư trở lại từ nguồn thu này cho các chợ rất hạn chế, trong đó có một số quận, huyện không bỏ nguồn ngân sách để đầu tư phát triển chợ mà chỉ chi từ nguồn thành phố cấp. Trong khi theo nghị định 79/NĐ-CP thì UBND các cấp có trách nhiệm phân bổ ngân sách cho hoạt động PCCC và trang bị phương tiện phục vụ PCCC.

Đến thời điểm này, thành phố mới có 5 chợ đạt đủ 20 tiêu chí, được công nhận “ Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC”. Là chợ Đông, xã Tiền Phong, Vĩnh Bảo; chợ Đầm Triều, quận Kiến An; chợ Hàng, quận Lê Chân; chợ Phúc Hải, quận Dương Kinh và chợ thị trấn An Lão, huyện An Lão. Hiện các chợ còn lại đang có những chuyển biến tích cực, phấn đấu nâng số tiêu chí an toàn từ 0 lên 7,8 trong đó một số chợ đã đạt 16,7 chỉ tiêu.

Để thực hiện triệt để các tiêu chí “ chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về an toàn PCCC” tại Hải Phòng cần sự quyết liệt vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền thành phố và các địa phương trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. 

Cụ thể như đầu tư ngân sách, và các nguồn kinh phí khác đáp ứng yêu cầu PCCC tại các chợ theo luật PCCC, Luật ngân sách, đồng thời thực hiện xã hội hoá trong việc đầu tư trang bị phương tiện PCCC; tăng cường công tác chỉ đạo của người đứng đầu cơ sở, ban quản lý các chợ, tự kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên, định kỳ, đột xuất...chú trọng tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển chợ, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư hoặc góp vốn cùng nhà nước xây dựng chợ. 

Đối với các chợ có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh nên có cơ chế cho việc tái đầu tư...đặc biệt đối với các chợ vùng nông thôn, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần gắn liền các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình hoạt động hoặc cải tạo, xây mới chợ.

Văn Thịnh