Tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Bảo Lộc

15:47 14/06/2021
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Bảo Lộc tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn. 

Ngày 14/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc từ ngày 16/6 để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đối với việc xây dựng đường giao thông dẫn đến làm đường, tách thửa không đúng quy định trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Tình trạng phân lô đất nông nghiệp xảy ra phổ biến ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Bảo Lộc tổ chức kiểm điểm, xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những vi phạm trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tạm đình chỉ công tác từ ngày 4/6 đối với Trưởng Phòng TN&MT TP Bảo Lộc và Chủ tịch UBND xã Đam B'ri (Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc quyết định), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Bảo Lộc (Giám đốc Sở TN&MT quyết định).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu xem xét, xử lý tạm đình chỉ công tác công chức, viên chức của Sở TN&MT có liên quan đến việc giải quyết tách thửa đất trái quy định, công tác quản lý chưa chặt chẽ, có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý đất đai, xây dựng... trên địa bàn TP Bảo Lộc.


Khắc Lịch