Phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015

22:22 03/04/2015
Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ vừa thông báo kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015, thực hiện từ 6h ngày 23/4/2015 đến 18h ngày 28/4/2015.

Theo đó, đối với các phương tiện không đi lễ hội, đi từ Hà Giang, Tuyên Quang về Vĩnh Phúc, Hà Nội: Đi theo quốc lộ 2 đến Km123+700 TP Tuyên Quang theo đường quốc lộ 2C (đường Sơn Nam) về Vĩnh Phúc, đến ngã 3 Tam Dương ra quốc lộ 2 về Hà Nội.

 Các phương tiện đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương lên Hà Giang, Tuyên Quang đi theo 2 phương án:

Phương án 1: Các phương tiện đi theo quốc lộ 2 đến ngã 3 Tam Dương - Vĩnh Phúc (Km36 quốc lộ 2) rẽ phải vào đường quốc lộ 2C đi ngược Tuyên Quang, Hà Giang và ngược lại.

Phương án 2: Các phương tiện đi đến Km 9+200 quốc lộ 2 đi lên đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xuống nút IC8 (Km54 đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai) rẽ phải theo đường quốc lộ 2 đi Hà Giang, Tuyên Quang.

 Các phương tiện đi từ Hà Nội lên Yên Bái, Lào Cai đi theo phương án 1: Các phương tiện đi theo đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ngược lại.

Phương án 2: Các phương tiện đi theo quốc lộ 2 đến Km 53+200 rẽ trái đi theo đường quốc lộ 32C (đoạn tránh TP Việt Trì) theo đường tỉnh 324, 320 lên thị xã Phú Thọ đến ngã 3 Trường Thịnh (Km 34 đường tỉnh 320), rẽ phải theo đường tỉnh 315B ra quốc lộ 2 (Km 85), rẽ trái lên Yên Bái, Lào Cai và ngược lại.

Các phương tiện đi từ Sơn La, Điện Biên về Hà Nội theo quốc lộ 32 đến ngã tư Cổ Tiết (Km76+500) rẽ phải đi xuôi qua thị trấn Hưng Hóa - Tam Nông qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện nội tỉnh đi từ huyện Đoan Hùng về Hà Nội theo quốc lộ 2 đến (Km85+00) ngã 3 Phú Hộ rẽ phải theo đường tỉnh 315B vào thị xã Phú Thọ ra đê tả sông Thao (đường tỉnh 320) đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 32C (Km 17+800) với đường tỉnh 320 rẽ phải đi qua cầu Phong Châu sang huyện Tam Nông theo quốc lộ 32 qua cầu Trung Hà về Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện đi từ huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, thị xã Phú Thọ đi Hà Nội, Vĩnh Phúc theo đường tỉnh 320, 324, quốc lộ 32C (đoạn tránh TP Việt Trì) qua cầu Việt Trì về Hà Nội và ngược lại.

Các phương tiện đi từ TP Việt Trì (nội thành) đi Tam Nông, Thanh Sơn theo đường tỉnh 324, 320 qua cầu Phong Châu sang Tam Nông, Thanh Sơn và ngược lại.

 Đối với các xe đi lễ hội từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương... đi lễ hội theo 2 hướng: Hướng 1: Các xe ô tô đi theo tuyến đường Nội Bài - Lào Cai xuống nút IC8 (Km54 đường Nội Bài - Lào Cai), rẽ trái đi theo quốc lộ 2 đến cây xăng Quân khu 2 (Km67+300) rẽ phải vào quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Mui Rùa.

Hướng 2: Các phương tiện đi theo quốc lộ 2, đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 2 với quốc lộ32C (cây xăng Quân khu 2, Km67+300 quốc lộ 2) rẽ trái vào quốc lộ 32C đi vào bãi gửi xe Mui Rùa. Trường hợp bãi gửi xe Mui Rùa đã đầy, hướng dẫn cho xe đi thẳng vào bãi gửi xe ô tô trung tâm, khi bãi gửi xe ô tô trung tâm đầy thì bố trí xếp xe dọc theo đường 1.1 và 1.2.

Riêng đối với xe mô tô đi tuyến quốc lộ 2 đến (Km67+300) cây xăng Quân khu 2 rẽ trái theo đường quốc lộ 32C vào gửi xe bãi số 2 (bãi xe Gò Đốt), hoặc đi tiếp đến cổng chính Đền Hùng rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng và gửi xe tại bãi xe số 1 (bãi xe Lâm Viên).

Các xe từ Tuyên Quang, Yên Bái đi lễ hội: Đối với xe ô tô theo quốc lộ 2 đến ngã 3 Phù Lỗ (Km74+800 quốc lộ 2) rẽ phải đi theo đường tỉnh 325 đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ trái theo quốc lộ 32C, vào bãi gửi xe ô tô trung tâm. Trường hợp bãi xe ô tô trung tâm đầy thì xếp dọc xe theo đường nhựa đi từ đầu bãi xe trung tâm sang Trung đoàn 625 - Quân khu 2.

Đối với xe mô tô đến cổng Khu công nghiệp Đồng Lạng rẽ phải vào gửi tại bãi số 5 (bãi gửi xe Đồi Thông), hoặc xe mô tô theo quốc lộ 2 đến ngã 3 cây xăng Quân khu 2 (Km67+300 quốc lộ 2) rẽ phải vào bãi xe số 2 (bãi xe Gò Đốt).

Các xe ô tô, mô tô đi theo hướng cầu Phong Châu về Đền Hùng: Xe ô tô qua cầu Phong Châu đi theo quốc lộ 32C đến ngã 3 Tiên Kiên rẽ phải đi tiếp quốc lộ 32C vào bãi gửi xe ô tô trung tâm. Xe mô tô đi theo quốc lộ 32C đến Km4+500 rẽ trái vào đường khu vực Đền Hùng gửi xe vào bãi xe gần UBND xã Hy Cương (bãi xe số 3) hoặc bãi xe gần chùa Tổ.

Hải Châu