Khởi động kế hoạch nối mạng giữa các nhà thuốc trên toàn quốc

21:35 01/06/2018
Ngày 1-6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã gửi công văn khẩn yêu cầu giám đốc Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai kết nối mạng cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn theo đề án “Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc” của Bộ Y tế.


Theo yêu cầu của đề án, các cơ sở bán lẻ thuốc phải có thiết bị và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện kết nối mạng, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc thuốc mua vào, bán ra. 

Có cơ chế chuyển thông thông về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà cung cấp với khách hàng, cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu. 

Vì thế, Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai kết nối mạng cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn và báo cáo thực trạng ứng dụng CNTT tại các cơ sở này.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu các công ty có triển khai chuỗi nhà thuốc báo cáo tình hình triển khai CNTT trong hoạt động quản lý các nhà thuốc thuộc chuỗi nhà thuốc GPP, về hệ thống phần mềm quản lý chuỗi hiện đang sử dụng tại công ty.


Thanh Hằng